libertate (ne)controlată / (un)controlled freedom

Article in Romanian (English below):

Am creat proiectul meu de suflet, One Urban Love, la Londra în 2015. De atunci, iubesc să surprind bucăți de artă urbană statică în combinație cu dinamismul străzii.   

Fotografia ''libertate (ne)controlată'' este una dintre preferatele mele și poate fi interpretată de către privitor în diferite maniere. 

Viziunea mea este că această fotografie exprimă un paralelism între libertatea pe care credem că o controlăm în totalitate și îngrădirea din partea societății.

Iubesc bucuria și puritatea acestui copil, pentru că ne aduce aminte că zâmbetul este decizia noastră, că poate schimba dinamica zilei și că uneori, lucrurile sunt doar în mintea noastră. 

Staticul este evident datorită betoanelor clădirii și a gardului. Dinamismul poate fi interpretat din varii perspective: tinerii din școală,  locuitorii blocului de lângă școală, iarba prin care bate vântul, crengile legate de gard făcând zgomot. 

Această fotografie a fost realizată în luna ianuarie 2022 pe strada Vasile Aaron din Sibiu. Superba lucrare de artă urbană este realizată de Ortaku și este parte din Sibiu Internațional Street ART Festival.

English: 

I created my soul project, One Urban Love, in London in 2015. Since then, I love to capture pieces of static urban art in combination with the dynamism of the street.

The photo "(un)controlled freedom" is one of my favorites and can be interpreted by the viewer in different ways.

My view is that this photo expresses a parallelism between the freedom we think we have total control over and the constraint by the society.

I love the joy and purity of this child, because it reminds us that smiling is our decision, that we can change the dynamics of the day, and that sometimes, things are only in our minds.

The static is obvious due to the concrete of the building and the fence. The dynamism can be interpreted from various perspectives: the young people in the school, the residents of the block next to the school, the grass through which the wind blows, the branches tied to the fence making noise.

This photo was taken in January 2022 on Vasile Aaron Street in Sibiu. The superb urban artwork is made by Ortaku and is part of the Sibiu International Street ART Festival.