The condition of a woman in front of herself (RO below)

A woman is a human.

                       True? 


Better said, 

a woman is a superhuman.


Month after month 

she gives birth

                         to terrible pains.

she gives birth 

                         to frail, naive, vulnerable thoughts.


A woman gives birth daily 

                          to feelings of unbounded goodness, 

                          of fragility masked under something strong.


A woman holds hands daily. 


She supports everyone. 

You 

and you,

               and yes, 

me too. 


A woman is capable 

                           of binding up your wounds 

                           and drying your tears, 

                           of holding your hand 

                           until your soul soars to heaven.


A woman is filled with so much love, 

                          so she can help you 

                          cross over to the other world.

Women are so underrated. 


But don't forget, 

                          this superhuman

                          can be yours. 

Condiția femeii în fața ei însãși


O femeie este un om.

Adevărat? 


Mai bine spus,

                      o femeie este un supra om.


Lună de lună dă naștere

                      unor dureri cumplite.

Dă naștere unor gânduri firave, naive, vulnerabile.


O femeie dă naștere zilnic, 

                    unor sentimente de bunătate nemărginită,

                    de fragilitate mascată sub ceva puternic.

O femeie ține de mână zilnic.

Susține pe oricine. 


Și pe tine,

și pe tine,

                   și da, 

și pe mine. 


O femeie e capabilă 

                  să îți panseze rănile și să îți șteargă lacrimile, 

                  să te țină de mână

                  până ce sufletul

                  ți se înalță spre ceruri.

O femeie e plină de atâta iubire,

                  încât să te ajute

                  să treci pe lumea cealalată.

Femeia este așa de subestimată. 


Dar nu uita,

acest super-om,

poate fi a ta. Leave a comment